Historia

HISTORIA

Dokładnie dnia 28.12.2015 zwołano Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Ratowniczego „NEMO” im. Marka Zielińskiego w Zabrzu. 18 Członków Założycieli przyjęło Statut Stowarzyszenia i podjęło niezbędne uchwały. Następnego dnia wszystkie dokumenty złożono w Sądzie Rejestrowym. Po dokonaniu drobnych poprawek w załącznikach do wniosku rejestracyjnego i Statucie uzyskano wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 22.04.2016r. Prawie wszyscy Członkowie Założyciele byli wcześniej członkami Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Zabrzu, gdzie wspólnie z naszym przyjacielem Markiem „NEMO” Zielińskim pracowaliśmy przez prawie 12 lat. Po długiej, niestety przegranej walce o zdrowie i życie Marka, postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie jego imienia i kontynuować to co razem robiliśmy i w co wierzymy – praca dla dobra ludzi, w poszanowaniu ich odmienności i ceniąc zdrowie i życie ludzkie – wspólnie całą gromadą przyjaciół. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych – nie tylko ratowników i lekarzy.