Szkolenia

W ramach szkoleń oferujemy dla Państwa:

 • SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY
  • certyfikat ogólnopolski;
   • podstawowa pierwsza pomoc;
   • rozszerzona pierwsza pomoc;
  • profilowane na zlecenie;
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI